YLEISTÄ:

* perustettu vuonna 1979

* riippumaton/toimiva huolintaliikke, joka tarjoaa maantiekuljetuksia ensi sijaisesti Suomeen - Suomesta.

* ammattitaitoinen ja suomen kieltä hallitseva.

FinntraFinntra

ORGANISAATIO:

* erikoistunut kappaletavaran,osakuormien sekä lämpötilasäädettyjen, ADR-tavaran,
   muuttojen y.m. kuljetuksiin.

* mutkaton yhteistyö suomalaisten liikennöitsijödemme kanssa.
   nämä takaavat nykyaikaisen kuljetuskaluston ja vastuuntuntoisen, koulutetun henkilökunnan.

* lyhyet ja suorat kommunikaatioyhteydet liikennöitsijöihin, kuljettajiin, lähettäjiin ja
   vastaanottajiin, sekä myös varustamoon.

* käytettävissä laaja verkosto logistista palvelua niin Benelux-maissa kuin suomessa.

* huomioimme asiakkaiden vaihtelevat toivomukset ja huolehdimme erikoiseenkin
   tilanteeseen sopivan kuljetuksen.